Lafteråsen, Kongsberg

Stort enebolig felt, med privatkunde på hver tomt.

Installasjon i hvert bolig tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

Prosjektering og utførelse av komplette sterkstrøm installasjoner, samt alarm – og nødlysanlegg.

Kontakt

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Designed by Horn Media 2018