Gutu Park, Rygge

Ca 150 boenheter fordelt på 2-, 3- og 4 roms leiligheter.
Vi har vært med helt fra startfasen, utarbeidet effekt – og energibudsjett for Hafslund i forbindelse med dimensjonering av ny nettstasjon, samt infrastruktur frem til prosjektet.

Prosjektering og utførelse av komplette sterkstrøm installasjoner, samt alarm – og nødlysanlegg.
For P kjelleren prosjekterer vi med GRID løsning for elbil ladere, som vil gi alle beboere i sameiet mulighet for å lade elbil på egen P plass i kjelleren.

Byggetrinn 1 er ferdigstilt, og vi er nå i gang med detaljprosjektering byggetrinn 2.

Kontakt

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Designed by Horn Media 2018